سیستم ارسال تمرین کلاسی

ضروری است کامل وارد شود
فایل ارسالی میبایست به صورت پی دی اف و کمتر از 4 مگابایت حجم داشته باشد
ضروری است وارد شود